Cerrar

es | val   

Línia Joves Emprenedors menors de 40

ENISA

Publicado por opoveda
lunes, 11 de septiembre de 2017

 

Objectiu

Dotar dels recursos financers necessaris a les pimes de recent constitució, creades per joves, perquè puguen escometre les inversions que necessita el projecte en la seua fase inicial.


Beneficiaris

Joves emprenedors que vulguen crear empreses.


Requisits

 • Ser PIME i estar constituïda com a màxim en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Activitat principal i domicili social en el territori nacional.
 • Model de negoci innovador/nou o amb clars avantatges competitius.
 • No estar emmarcada en el sector financer, excepte les plataformes de finançament participatiu i altres plataformes de finançament l’activitat de la qual consistisca en posar en contacte, com a mer agent, a oferents de finançament i sol·licitants de finançament en qualsevol de les seues modalitats.
 • No estar emmarcada en el sector immobiliari, excepte les plataformes tecnològiques l’activitat de la qual consistisca en posar en contacte, com a mer agent, a persones o entitats que realitzen activitats immobiliàries o de promoció immobiliària i a adquirents o arrendataris d’immobles.
 • La majoria del capital ha de ser ostentat per persones físiques amb una edat màxima no superior a 40 anys.
 • Es finançarà adquisició d’actius fixos i circulant necessari per a l’activitat.
 • Aportacions mínimes de socis via capital/fons propis: almenys 50% del préstec concedit.
 • Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 • Comptes dipositats en Registre Mercantil o Registre Públic que procedisca, del darrer exercici tancat.


Condicions

 • Import mínim: 25.000 €
 • Import màxim: 75.000 €

 

 • El tipus d’interés s’aplicarà en dos trams:

- Primer tram: Euríbor + 3,25% de diferencial.

- Segon tram: un interés variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert d’acord amb el rating de l’operació fins a un màxim de 6,0%.

 • Comissió apertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim 7 anys.
 • Carència del principal: màxim 5 anys.
 • Comissió amortització anticipada: equivalent a l’import que la quantitat amortitzada anticipadament haguera reportat en concepte de segon tram d’interessos si s’haguera amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat: equivalent a l’import que el saldo per principal viu del préstec, en el moment de venciment anticipat, haguera reportat en concepte de segon tram d’interessos si el préstec s’haguera amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Amortització mensual d’interessos i principal.
 • Sense garanties.

 

Amplia aquesta informació al Web d’ENISA

S/V
visitas hoy 1 · visitas total 2.685

Usuario: opoveda

Canal: CEEI Elche

Url: http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=63&n=1227

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar