Cerrar

es | val   

Línia Competitivitat

ENISA

Publicado por opoveda
lunes, 11 de septiembre de 2017

Objectiu

Finançar projectes basats en models de negoci viables i rentables, enfocats a una millora competitiva de sistemes productius i canvi de model productiu; expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, avanços tecnològics, augment de gamma de productes/serveis, diversificació de mercats.


Beneficiaris

Pimes que contemplen millores competitives; projectes de consolidació, creixement i internacionalització o operacions societàries.


Requisits

 • Ser PIME conforme a la definició de la Unió Europea i tenir personalitat jurídica pròpia independent de la dels seus socis o partícips.

 • Activitat principal i domicili social al territori nacional.

 • Model de negoci innovador/nou o amb clars avantatges competitius.
 • No estar emmarcada en el sector financer, excepte les plataformes de finançament participatiu i altres plataformes de finançament l’activitat de la qual consistisca en posar en contacte, com a mer agent, a oferents de finançament i sol·licitants de finançament en qualsevol de les seues modalitats.
 • No estar emmarcada en el sector immobiliari, excepte les plataformes tecnològiques l’activitat de la qual consistisca en posar en contacte, com a mer agent, a persones o entitats que realitzen activitats immobiliàries o de promoció immobiliària i a adquirents o arrendataris d’immobles.
 • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 • Nivell de fons propis, com a mínim, igual a la quantia del préstec sol·licitat a ENISA.
 • Estructura financera equilibrada.
 • Professionalitat en la gestió.
 • Viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 • Comptes depositats al Registre Mercantil o Registre Público que procedisca, del darrer exercici tancat per a préstecs aprovats de fins a 300.000 €,i estats financers auditats externament del darrer exercici tancat, per a préstecs aprovats per imports superiors.

 

Condicions

 • Import mínim: 25.000 €
 • Import màxim: 1.500.000 €

 

 • El tipus d’interés s’aplicarà en dos trams:

- Primer tram: Euríbor + un 3,75% de diferencial.

- Segon tram: interés variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert d’acord amb el rating de l’operació fins un 8%.

 • Comissió apertura: un 0,5%.
 • Venciment: màxim 9 anys.
 • Carència del principal: màxim 7 anys.
 • Comissió amortització anticipada: equivalent a l’import que la quantitat amortitzada anticipadament haguera reportat en concepte de segon tram d’interessos si s’haguera amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat: equivalent a l’import que el saldo per principal viu del préstec, en el moment de venciment anticipat, haguera reportat en concepte de segon tram d’interessos si el préstec s’haguera amortitzat en els termes previstos inicialment.
 • Amortització trimestral d’interessos i principal.
 • Sense garanties.

Amplia aquesta informació al Web d’ENISA

S/V
visitas hoy 2 · visitas total 2.612

Usuario: opoveda

Canal: CEEI Elche

Url: http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=63&n=1229

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar