Cerrar

es | val | en   

Informació general

Institut Valencià de Finances

L'Institut Valencià de Finances té com a finalitat actuar com a principal instrument de la política financera del Consell de la Generalitat. En l'àmbit de l'Activitat Creditícia du a terme les següents activitats:

•      Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada.

•      Col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, en nom propi o en representació de la Generalitat, de societats que financen o promoguen empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de capital risc constituïts amb aquesta finalitat.

•      Gestionar, administrar, fer una novació, recuperar i realitzar qualsevol altre acte de disposició d'aquells crèdits, préstecs, avals, caucions, i la resta de drets i obligacions titularitat de l'IVF.

•      Gestionar els actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contres amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat creditícia.
 
L'Institut Valencià de Finances mantindrà les mateixes línies de finançament per a l'exercici 2018, les quals aniran destinades a finançar projectes empresarials que contribuïsquen a incrementar la competitivitat de les empreses i la generació d'ocupació a la Comunitat Valenciana.
 
Aquestes línies es distribuiran en forma de préstecs ordinaris, préstecs participatius, microcrèdits i capital risc.
 
En cada una de les línies es descriuen els principals requisits que hauran de reunir els possibles beneficiaris del finançament, així com una descripció dels conceptes finançables i la documentació mínima necessària que s'haurà d'aportar a l'IVF per a l'estudi de les sol·licituds de finançament, i la forma de presentació.
S/V
visitas hoy 2 · visitas total 3.583

Url: http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=63&n=1237

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar