Cerrar

es | val   

Línia Directa d'Innovació

CDTI

Publicado por opoveda
lunes, 11 de septiembre de 2017

La Línia Directa d’Innovació es un instrumento financer gestionat directament pel CDTI i cofinançat amb Fons Estructurals a través del Programa Operatiu d’Investigació, Desenvolupament i Innovació per i per al benefici de les empreses – Fons tecnològic.

La seua finalitat és el suport de projectes empresarials que impliquen la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, i que suposen un avantatge competitiu per a l’empresa. També es finançaran actuacions d’adaptació tecnològica dirigides a la introducció en nous mercats.

Es finançaran, sota el règim de minimis, projectes d’innovació tecnològica els objectius dels quals cobrisquen alguns dels següents supòsits:

• Incorporació i adaptació activa de tecnologies que suposen una innovació en l’empresa, així com els processos d’adaptació i millora de tecnologies a nous mercats.

• Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora tecnològica. Es tracta de projectes que no només impliquen una modernització tecnològica per a l’empresa sinó un salt tecnològic en el sector en el qual es desenvolupa l’empresa.

• Aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius pel que fa a tècniques, equips o programes informàtics). No es consideren els canvis o millores d’importància menor, l’augment de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt semblants als que ja s’utilitzen o l’abandonament d’un procés.

 

Beneficiaris Finals: Empreses, amb independència de les seues dimensions.

Pressupost mínim finançable: 175.000 euros.

Import del finançament: fins el 75% del pressupost finançable (fons CDTI), que podran abastar el 85% si va cofinançats amb fons FEDER.

Finançament màxim per Beneficiari final: Aquesta línia d’ajudes està subjecta al règim d’ajudes de mínims establert al Reglament (CE) n. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006. En conseqüència, el finançament màxim per beneficiari final i any serà el límit que marque l’esmentada normativa.

Compatibilitat de l’ajuda: aquesta ajuda només serà compatible amb aquelles recollides sota el règim de minimis, sempre que es respecte el finançament màxim permés pel Reglament (CE) n. 1998/2006. Així mateix, aquesta ajuda queda afecta al règim d’incompatibilitat establert per la legislació comunitària respecte d’altres ajudes que pogueren concedir-se al mateix projecte amb càrrec a altres Fons Estructurals Europeus o a qualsevol altre instrument financer comunitari.

Inversions finançables:

- Adquisició d’actius fixos nous*.

- Costos de personal.

- Materials i consumibles.

- Col·laboracions externes.

- Despeses generales.

- Costos d’auditoria.

-

Les inversions i despeses hauran de ser posteriors a la data de presentació del projecte.

* Les inversions en actius fixos tangibles del projecte poden assolir el 100% del pressupost total sempre que estiguen emmarcades dins un projecte d’innovació tecnològica que supose un salt tecnològic important per a l’empresa que realitza el projecte.

Durada dels projectes: Màxim 18 mesos.

Modalitat de l’ajuda: Ajuda reemborsable a tipus d’interés bonificat.

Tipus d’Interés aplicable i període d’amortització: el tipus d’interés aplicat dependrà de l’origen de fons assignat a l’ajuda i del període d’amortització escollit, en el cas de fons CDTI.

 

Més informació a www.cdti.es

 

Telefona al CEEI Elx i t’informarem. 966661017

 

 

S/V
visitas hoy 1 · visitas total 2.345

Usuario: opoveda

Canal: CEEI Elche

Url: http://ceeielche.emprenemjunts.es/?op=63&n=1235

Comentarios

Usuario sin logear

Envía tu comentario

Debes iniciar sesión - Hoy 20:23

Título:

Comentario:

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar